Белене - Песента на свободата

Белене - Песента на свободата

Национално Поклонение на Остров Персин / Белене

Дата на събитието: 28 Май 2016

"Можете да подкрепите проектите ни с дарение на:" КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ - БЕЛЕНЕ"
БАНКА ДСК, ул. "България" №2, 5930 Белене
BIC: STSABGSF
IBAN: BG64STSA93000022719927