PAMETBG.COM


Проектът има за цел да съхрани паметта за жертвите на тоталитарния комунистически режим в България в периода 1944-1989 г. без значение на техните възгледи, убеждения, политическа принадлежност, социален статус или вероизповедание. Това се постига чрез създаването на специален сайт (pametbg.com), представляващ модерна онлайн платформа с широки възможности за систематизиране на престъпленията на Българската комунистическа партия (БКП) и изграждането на единна база с данни и информация за жертвите, която с помощта на вградена система за разширено търсене да може свободно да се използва по бърз, лесен и достъпен начин.  

Сайт: http://www.pametbg.com/index.php/bg/

Държавна сигурност.com


Независимият специализиран сайт desebg.com е дългосрочен проект, чиято цел е да предлага на едно място в удобна форма леснодостъпна справочна, историческа и аналитична информация и знание за системата на функциониране на бившата Държавна сигурност и нейната дейност като репресивен орган на БКП по време на комунистическата епоха в България, както да анализира и документира ролята и мястото й в комунистическата държава и по време на прехода от комунизъм към демокрация. Втората цел е да систематизира на едно място досегашната държавна политика, свързана с декомунизацията, както и да следи, отразява и популяризира в българското общество процесите, свързани с разграждането на комунистическото минало на национално и европейско равнище.

Сайт: http://desebg.com/