"Можете да подкрепите проектите ни с дарение на:" КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ - БЕЛЕНЕ"
БАНКА ДСК, ул. "България" №2, 5930 Белене
BIC: STSABGSF
IBAN: BG64STSA93000022719927

Николаус Грос (1898-1945)

Николаус Грос (1898-1945)

В “групата” мъченици от времето на нацизма има и миряни. Журналистът Николаус Грос бил арестуван за противопоставяне на режима и обесен. Писмата му до неговото семейство са свидетелство за последователност във вярата: “Аз постоянно се моля, всеки ден, та по вярата и благодатта Господ да укрепва мен и вас, та търпеливо и благочестиво да приемем всичко, което е постановено и решено. Чувствам как чрез молитвата съм в мир и покой”.