"Можете да подкрепите проектите ни с дарение на:" КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ - БЕЛЕНЕ"
БАНКА ДСК, ул. "България" №2, 5930 Белене
BIC: STSABGSF
IBAN: BG64STSA93000022719927

Русия

Русия

Болшевишката революция слага край на руската царска империя и полага основите на Съветския Съюз, управляван от комунистическия режим. Нагласите и настроенията по отношение на религията са повече от враждебни. Мнозина християни са призвани да засвидетелстват вярата, чрез проливане на собствената си кръв. Що се отнася до Руската Православна Църква, мнозинство в страната, от 2000та година насам тя канонизира повече от хиляда мъченици от този период.

В този исторически отрязък от време не липсват и мъченици-католици: папа Йоан Павел II, по време на Апостолическото си посещение в Украйна, пожела да извърши беатификация (на 27 юни 2001 г.) на двадесет и петима мъченици от украинската гръко-католическа църква, наричана „Църква на мълчанието”.

Ленин постанови решителния час за унищожаване на Католическата Църква. Съветския лидер пожела да бъде информиран ежедневно за броя на осъдените свещеници. Според отец Леополд Браун, американски свещеник от църквата Св. Людовик в Москва, през 1934 г. 3 300те католически църкви и 2 000те капели, съществуващи на руска територия, са редуцирани до две функциониращи църкви.

Съветска Русия създаде широка мрежа от затворнически лагери, прочутите ГУЛАГ. Една от целите на тези лагери на терора, насилието, мъченията и смъртта е премахването на религията. Колко мъченици в тези лагери на страха и ужаса... Плашещ е факта, че рискуват да бъдат забравени: за по-голяма част от тези мъченици не се знае нищо, нямат ни образ, ни име... Съветския Съюз е бил дяволски добър в това да заличи следите от паметта, защото нищо не е по-страшно от революционерите, които помнят... Да помниш означава да покажеш на идните поколения корените на техния произход, почиващ на кръвта на онези, които не се отрекоха от Христа пред лицето на варварите.