Проповед на отец Паоло за Втора Пасхална, 2012 г.

Гробницата, вечното жилище, на Христос е празно – това откриха жените. Но същия този ден, едно друго жилище е все още пълно. Учениците са там, затворени, сковани от страх и потънали в отчаяние. И т...

23 Април 2017г. Прочетете повече

Петиция в подкрепа на Паоло Кортези, свещеник в гр. Белене

Петиция в подкрепа на Паоло Кортези Petizione di sostegno a p. Paolo Cortesi (Sotto, dopo il bulgaro, è anche in italiano) Водени от разбирането, че демокрацията е споделяне на отговорности и права...

21 Април 2017г. Прочетете повече

Беленската Католическа Общност е благодарна за ЦСРИ

Центърът за социална рехабилитация и интеграция в Белене успя, за три години, устойчиво да развие и наложи услугите си*, а с Решение № 145 от 30.12.2016 г. на Общински съвет, Белене, от началото на...

19 Април 2017г. Прочетете повече

Христос възкръзна! Cristo è risorto!

Исус Христос (бежанец дошел от небето, роден в една пещера защото няма място за него между нас, бичуван, изгонен от градът и разпнат на кръста от нас, погребван от нас както пръстепник) възкръзна! ...

16 Април 2017г. Прочетете повече

От Табор до Голгота... от Голгота до Табор.

Проповед на отец Паоло Кортези за Преображение Господне, 2012 г. Нека да си представим, че на някого от нашите познати са предложили министерско кресло. Ние си имаме своя месторабота и в достатъчна...

14 Април 2017г. Прочетете повече

Проповед на отец Паоло за Тайната Вечеря, 2012 г.

Скъпи братя и сестри беленчани, нещата, които скъп за нас човек казва и прави в последните дни, преди да си отиде от този свят, са изключително важни, защото обобщават смисъла на цял един живот и о...

14 Април 2017г. Прочетете повече