БЕЛЕНЕ, ЕНЕРГИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО

БЕЛЕНЕ, ЕНЕРГИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО

Тази година, на 27 април, ще честваме 70 годишнина от откриването на Трудово Възпитателно Общежитие - Белене (27 април 1949 г.), и 30 години от края на режима (1989 г.)

            Вие много добре знаете как, през последните 30 години това зловещо място се е превърнал в символ на репресиите и, бавно бавно, Белене е станало най символично място за памет за България, и не само за България. Същото знаете как през последните години се борихме всички за да ангажираме обществото в тази памет, по европейски образец.

            Много желаем да се срещнем по тази случай, точно тука в Белене, за да отбележим този юбилей. Затова организираме тази конференция на национално ниво, с четири цели:

  •    Да тълкуваме синтетично каква е била историята на ТВО - Белене в контекста на репресиите по време на тоталитарния режим 1944/1989 г.
  •   Да помним как България е дала почит на жертвите и памет през последните 30 години.
  •     Да разговаряме къде отиваме и как ще даваме памет за бъдещето.
  • Да се срещаме, разговаряме и общуваме всички ние които, горе долу, споделяме същата визия и грижа за паметта.

27 април 1949г. - 27 април 2019г.

БЕЛЕНЕ, ЕНЕРГИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО.

От място на страдание до място за памет.

Научна конференция по повод 70 години от създаването на

ТВО – Трудово Възпитателно Общежитие Белене

Културен Център Евгений Босилков – Белене, ул. Страцин 2

 

ПЕТЪК 26 април 2019 г.

 

От 10.30 до 13.00 ч.              Първа част – ИСТОРИЯ

Ø  ПАОЛО КОРТЕЗИ           Белене, място на страдание, българската Голгота

Ø  АНА ЛУЛЕВА                  Принудителният труд 1941-43 в българската публична памет

Ø  МОМЧИЛ МЕТОДИЕВ   Репресивна система в комунистическа България

Ø  БОРИСЛАВ СКОЧЕВ       История на ТВО – Белене (1949-1989)

Дискусия

От 14.00 до 16.00 ч.              Втора част - ПАМЕТ

Ø  ДАНИЕЛА КОЛЕВА        Процеси на паметта за и в Белене, от 1989г. до 2019г.

Ø  ЛУИЗА СЛАВКОВА         Европейска платформа за памет и помирение

Ø  ПАОЛО КОРТЕЗИ           Белене, място за памет, енергия за бъдещето

Дискусия

От 16.30 ч.     Молитва и поднасяне на цветя на Могилата до Пъти Обект на ТВО-Белене