Беленската Католическа Общност е благодарна за ЦСРИ

Беленската Католическа Общност е благодарна за ЦСРИ

Центърът за социална рехабилитация и интеграция в Белене успя, за три години, устойчиво да развие и наложи услугите си*, а с Решение № 145 от 30.12.2016 г. на Общински съвет, Белене, от началото на тази година, функционира като делегирана от държавата дейност и бюджетно звено на пряко подчинение на кмета на община Белене.

Католическата ни общност е изключително щастлива от този успех, защото активно подпомагаше Центъра още от първите му стъпки.

През 2013 г. Русенската Католическа Организация „Каритас”, разбработи проект „Развитие на нови социални услуги  в мрежата на Каритас Русе в Северна България”, имащ за цел развитие капацитета на Каритас Русе като лицензиран доставчик на социални услуги, чрез разширяване обхвата на вече изпълняваните услуги за деца и младежи, живеещи в по-малко облагодетелствани региони с цел подобрение на техния социален статус и достъп до социални услуги. Избрани са четири населени места – гр. Белене, гр. Враца, с. Малчика и с. Ореш. Проекта, с бюджет 261 010 лв. и период на изпълнение 15.07.2013-14.07.2016, е одобрен от Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество, към Българо-Швейцарската програма за сътрудничество.

За наше щастие и удовлетворение, най-перспективен и успешен се оказа проекта в Белене.

Официално откриване на ЦСРИ на 24 март 2014 г. Отец Паоло благославя новия Център. Отляво на дясно: Яна Илиева (секретар на община Белене), отец Трайчо (православен енорийски свещеник), отец Паоло, Калоян Прокопиев, Момчил Спасов (кмет на Белене), представителка на Швейцария и Стефан Марков.

Когато, още през 2013 г. представители на Каритас Русе изложиха плановете си пред нашата Католическата Общност, откликнахме незабавно с готовност и радост, защото замисъла на проекта, съвпадаше напълно с онова, което, наред с богослужебните функции (любов към Бога), определяме като друг основен стълб на християнската вяра – вниманието и грижата за бедните (любов към ближния). Освен това, проектът отговаряше на две конкретни потребности: предлагането на безвъзмездна услуга на децата със специални нужди (която до този момент липсваше в общината) и откриването на работни места за младите хора от Белене (по същото време нашата общност беше назначила десет човека по проекта „Корнер”, а настоящият проект предвиждаше откриване на още шест работни места).

Проектът, разработен от Каритас Русе, обаче, се сблъска с проблем, свързан с финансирането, което покриваше само разходите за персонал и закупуването на оборудване, но не и останалите разходи, които следваше да бъдат направени за помещенията и консумативите (свързани с отопление, чистота, електроенергия и т.н.) Бюджетът на Каритас Русе не можеше да си позволи да поеме тази издръжка. Общината също не разполагаше със средства, за да гарантира разплащанията. За да може да стартира дейността на ЦСРИ, бяха проведени няколко срещи между Стефан Марков, изпълнителен директор на Каритас Русе, г-н Момчил Спасов, тогавашен кмет на Белене и отец Паоло Кортези, енорист на Католическата Общност, които се споразумяха за следното:

  1. Каритас Русе, чрез швейцарското финансиране, пое ангажимента да назначи и обезпечи персонала, както и да закупи необходимото оборудване.
  2. Община Белене, предостави за безвъзмездно ползване четвъртия етаж от Поликлиниката.
  3. Католическата Общност, уверена в целите и резултатите от това начинание, се нагърби с ремонта на помещенията (почистване, сменяне на дограмата и снабдяване с климатици), заплащането на отоплението, тока и други разходи, което и правеше до декември 2016 г., като дарение, на обща стойност близо 20 000 лв.

Нашата общност се гордее, защото е допринесла за развитието на Центъра, без който, децата със специални нужди, нямаше да могат да получават, в продължение на три години, безвъзмездна помощ и качествени, професионални услуги. Благодарение на усилията и добрата воля на трите институции, ЦСРИ най-после успя да получи държавно финансиране.

Отец Паоло с първите пет назначени на работа в новооткрития Център служителки от Белене.

Общността ни изразява сърдечна благодарност към Каритас Русе, в лицето на г-н Стефан Марков и нашият Епископ монс. Петко Христов, които предоставиха такава възможност и засвидетелстваха специално внимание към Белене.

Общността ни искрено благодари на местната власт за безвъзмездното отдаване на помещението и за това, че е направила необходимите постъпки, за да финансира дейността на Центъра от държавния бюджет.

Нашата общност изказва благодарност и на държавните власти, защото са оценили високо качеството и необходимостта от този вид услуги.

Благодарим и на г-жа Дарина Добранчева и целият персонал на ЦСРИ, които с професионализъм и отдаденост се посветиха на най-малките и най-специални граждани на Белене. Нека продължават своята дейност, вдъхновени от християнските и гражданските морални ценности.

И, разбира се, голямо "благодарим" на нашия енорист о. Паоло, който ни направи съпричастни и който винаги е вярвал и подкрепял всячески цялото начинание.

 

Бъдете активни и четете за всички новости и на FACEBOOK страница на ЦСРИ -гр.Белене 

________________________________________________________________________________________________

РАЗГОВОР С ДАРИНА ДОБРАНЧЕВА - РЪКОВОДИТЕЛ НА ЦСРИ-БЕЛЕНЕ

Из "Дунавски новини", брой 3/ 1-15 февруари 2017 г.

- Г-жо Добранчева, от 1 януари тази година Центърът, който ръководите, е държавно делегирана дейност. Какви промени донесе това?
- С Решение № 145 от 30.12.2016 г. Общински съвет-Белене откри социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” - делегирана от държавата дейност, намиращ се в град Белене, ул. „Христо Ботев” № 11, ет. 4, като бюджетно звено на пряко подчинение на кмета на община Белене, с капацитет 25 места, считано от 01.01.2017 г. Числеността на персонала и средствата за издръжка и работни заплати се определят по стандарт като делегирана от държавата дейност от Министерство на финансите. До декември 2016 г. ЦСРИ-Белене работеше само с деца и младежи до 35-годишна възраст, но след като бе одобрен за държавно делегирана дейност, Центърът разшири своите целеви групи и дейности, започвайки да работи не само с деца и младежи, но и с възрастни с различни видове потребности.
 
- Какви услуги предлагате и какви специалисти работят в Центъра?
- В Центъра вече работят следните специалисти: логопед (от град Свищов), психолог, кинезитерапевт/рехабилитатор, социален педагог, специален педагог и педагог. Това ни дава възможност да предлагаме на потребителите услугите: социална интеграция; педагогическа подкрепа; логопедична, психологична, трудотерапевтична и рехабилитационна дейност; организация на свободното време; подкрепа на родители и консултиране на семейството. В най-кратки срокове Центърът ще започне да предлага мобилност на услугите в семейна среда. Тази дейност ще се извършва не само на територията на град Белене, но и на територията на селата към община Белене. Центърът разполага с оборудвана зала по кинезитерапия и ателие по арттерапия, логопедичен кабинет, психологичен кабинет, кабинет за педагогическа работа. Помещенията са оборудвани и обзаведени с всички необходими средства за нуждите на потребителите на услугите.
 
- Каква е цената за услугите и как могат да се свържат с Вас?
- Услугите са безплатни за потребителите ни, които са ученици до 20-годишна възраст. Безплатни са и за тези потребители, които желаят да получават услугите в домовете си. Всеки, който проявява интерес, може да посети Центъра всеки работен ден сутрин от 8.30 до 12.30 часа и следобяд от 13.30 до 17.30 часа. Той се намира на четвъртия етаж на Медицински център „БелМедик” (бившата поликлиника). Надявам се, че жителите на Белене ще ни се доверят и без притеснение ще потърсят услугите в Центъра, а ползите от тях ще са видими за всички. Чрез Вас пожелавам на екипа си много професионални успехи! Вярвам в тях!
 
Разговаря
Ралица Господинова