Черната Скала, място за Памет

От Белене тръгнахме за Боровец, и се качикме на Черната скала. Тука, по случай европейския ден в памет на всички жертви на тоталитаризмите, се молихме пред Кръстта (за съжаление, и тази година вандалите разкъсаха табелка), и поднесохме цветя.

град САМОКОВ. Местност Черна Скала (www.pametbg.com)

Черната скала е природен феномен в Рила, на около час път пеша от Боровец по пътя за хижа „Заврачица”. Разстоянието от върха на скалата до каменистото ѝ подножие е 135 метра – пропаст след отвесен скат. Там без съд и присъда след 9 септември 1944 г. са избити десетки мъже от новата „народна власт” от района на Самоков и селата Бели Искър и Белчин.

Избитите без съд и присъда жертви са заможни хора – търговци, занаятчии и заможни селяни от района.

След рухването на комунистическия режим през 1989 г. в България е дадена гласност на безследно изчезналите през есента на 1944 г. от Самоков и околните села около 60-70 души. Събрани са важни спомени на родственици на безследно изчезналите, като един от тях свидетелства:

„През лятото на 1944 г. и на 1945 г. ходех с други деца – воловарчета от село Радуил, нагоре по коритото на река Сливница, та чак до Черната скала. И насетне, като ловец, пак съм ходил. През пролетта на 1945 г. идеше смрад. Беше завардено. Като се заесени, се виждаха тук-там човешки кокали. На едно место – два черепа из камънаците в реката намерихме. Единият имаше дупка, кръгла, като от куршум, отзад – на тила. После човек от кметството беше ходил да събира кокалите и черепите, а къде ги е заровил – никой не знае. Един нашенец случайно станал свидетел как са бутали хората от връх скалата.”

Св.:      Да отправим към Бога нашите молитви.

Четец: Поверяваме ти, Господи, нашите деца и млади хора. Помогни ни, за да ги възпитаваме в духа на истинската свобода и зачитането на човешкото достойнство, което ще ги направи способни да изградят гражданско общество, чиито идеали почиват на мирното съжителство и взаимното уважение.

Вс.:      Милостиви Боже, утешителю, послушай ни.

Четец: Години това е било място на страданието и злото. Помогни ни, Господи, да излекуваме тази рана, превръщайки и Черната Скала в приветливо и гостоприемно място, подходящо за диалог и възпитание. Помогни ни да построим заедно мост на Надеждата и на Паметта.

 

Вс.:      Милостиви Боже, утешителю, послушай ни.