ДА СЕ МОЛИМ ПРЕД ЧУДОТВОРНАТА ИКОНА НА БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ

Единствената икона запазена, между другите 15-те изгорели изцяло по време на случаен пожар на 31 март 2017 г., ще бъде на разположение на всички в Епархийното Светилище на бл. Евгений Босилков, в крайдунавско градче Белене, улица Страцин 2.

Можем всички (вярващи и невярващи, православни и католици, малки и големи, беленчани и небеленчани) да намерим малко време да я видим и да спрем пред нея, за да разгледаме изображението на двама невинни мъченици, един млад човек от Назарет, и друг млад човек от Белене и, размишлявайки пред тях, да черпим благодати, здраве и надежда за душите ни.

Тя специално ще ни пази, ако се молим пред нея,

от пламъците на омраза, клевета и лъжа.

Вратите на светилището ще бъдат отворени

всеки ден от 15 до 24 март

от 9.00 до 19.00 ч.

Заповядайте на Белене, място за памет.