Молитва за юбилейната година на Никополска Епархия

3 март 1648 - 3 март 1948

300 години от създаването на Никополска Епархия

(из АСЕБ / Архив Светилище Евгений Босилков - Белене)

 

Всемогъщи вечний Боже,

благодарим Ти от все сърце за голямия дар на Юбилейната Година!

Ти, небесний Отче, който виждаш всичко, който проницаваш и управяваш сърцата на човеците, стори да са отзивчиви към гласа на Твоя Син, през това време на благодат и спасение.

Нека Юбилейната Година бъде за всички, година на духовно възобновление и стремеж към светост, вътрешен живот и удовлетворение, година на оглашение и велико опрощение.

Дай на тези които са преследвани заради вярата, силата на Твоя Дух, който да ги свърже неразривно с Христа и Неговата Църква.

Закриляй, о Господи, Заместника на Твоя Син тук на земята, закриляй владиците, свещениците, монасите, верните.

Стори, щото всички, свещеници и мирияни, млади и стари, единни в мисли и чуства, да образуват здрава скала срещу която да се разбие яростта на Твоите врагове.

Нека Твоята благодат разпали във всички люде, любов към толкова то нещастни, изпитали лишения и беднотия и стигнали до състояние, недостойно за един човешки същества.

Събуди  в душите на тези които Те наричат Отец, на дело и в истина, глад и жажда за социялна правда и братска любов.

Дай, о Господи, мир в нашите времена, мир на душите, мир на семействата, на Родината, на Народите. Нека дъгата на омиротворение и разбирателство озари с благите лъчи земята, осветена чрез живота и страданията на Твоя божествен Син.

О Господи, извор на всяко опрощение, дълбока е нашата нищета, тежки прегрешенията ни, безбройни нуждите ни. Но още по-голямо е упованието ни в Тебе.

Съзнавайки нашето недостойнство, ние със синовно упование поставяме нашата съдба в Твоите ръце, като присъединяваме слабите си молитви към ходатайството и заслугите на всеславната Дева Мария и на всичките Светци.

Дай, о Господи, на болните повиновение и здраве, на младежите силна вяра, на девойките чистота, на бащите благоденствие и светост в семейството, на майките преуспяване във възпитанието, на сираците любообвилна закрила, на бежанците и плениците родината, на всички Твоята благодат, като подготовка и залог за вечно блаженство в небето.

Амин.

Евгений Босилков

Никополски Католически Владика