Послание на кард. Илдефонсо Шустер (1952 г.)

ЗА МЪЧЕНИЦИТЕ ОТ СОФИЯ

"Харесва ни, че на Ташио Чиприано била отрязана главата. Ташио Чиприано отговаря: "Бдагодаря на Бога."

Така е протоколиран процесът за мъченичеството на Св. Чиприан, владика на Картаген в средата на ІІІ век. 

След толкова години, двамата непримирими врагове Христос и Сатаната запазваха непроменения си стил. В онова време Римската империя издаде указ, визиращ живота на зараждащото се християнство, който фактически се явява пагубен за християнството: “Не ви е позволено да бъдете такива"В указа още се прави и предупреждение: "Под смъртно наказание, не е позволено да сте християни!"

Днес източният комунизъм с център Москва осъжда на смърт владици, отци, монаси, миряни. Други, на които не е приключено секретното дирене и които показват и доказват християнската си същност, изпращат ги на заточение, обвинявайки ги, че защитават личната си свобода и съзнание.

В църковните архиви са съхранени много автентични протоколи от процесите, визиращи мъчениците от онова старо време, които съставляват истински шедьоври на древната християнска книжнина.

В отговорите на мъчениците пред съдиите, окриляни от Св. Дух, съобразени със справедливото обещание на Спасителя и на Неговите ученици, окуражаващ принцип е следният: "Когато ви привичат пред трибунала, не се грижете какви отговори трябва да давате. От Всевишния ще ви бъде дадена ефикасна мъдрост, на която с нищо няма да могат да се противопоставят вашите противници. В действителност вий няма да бъдете тия, които ще отговаряте, а Духът на Вашия Отец, който ще говори чрез вашата уста."

Под такъв аспект се разгъва съвременното широко преследване, което се реализира срещу църквата и което по-лошо, и дори позорно, отколкото бе по време на античната Римска империя. Тогава отговорите на мъчениците бяха точно регистрирани от служителите в канцелариите и християните свободно можеха да получат преписи, докато сега поради страх от чистата истина, всичко предварително се подготвя в затвора чрез даване опиати на подсъдимия и така той губи контрола на свободно логично мислене, потвърждавайки и декларирайки това, което допада на съдията и което му се внушава. При всички случаи и обстоятелства обаче, виновното лице е свято като смъртта. Отречен бе дори и остатъкът от човешкото достойнство.

Към веригата на измъчваните от комунистическите органи духовници, днес се прибавиха в София един владика и трима свещеници, които изкупуваха предаността си към Христа и към престола на Св. Петър.

От няколко години, откакто у нас комунизмът се маскираше под привидност на благоговейна религиозност, ний призоваваме на стража нашите миланчани, припомняйки им предупреждението на апостола, че понякога и най-изкусният измамник на душите, също и дяволът, се трансформират в ангели, треещи в светлина.

Днес процесът в България срещу владиката на Никопол и трима негови свещеници, още веднъж опровергава религиозните и пацифични декларации на червените и отново потвърждават онова, което Църквата винаги проповядва - непристойността на атеистичния материализъм и редимството на християнската духовност. Ни най-малко става дума за капитализма, защото там държавата е капиталистическа и империалистическа; въпросите около борбата между две противоположни концепции: от една страна духовността, съобразно Евангелието, а от друга- атеистичния материализъм.

Мъчителен страх потиска сърцето ни, идващ от Изток, когато на дълго размишляваме за Христа и Църквата. Голямото ни желание е да можем да кажем: "Стига!" и да напомним на виновниците подобно на Исус Христос, Който на път за Дамаск каза: "Сауле, Сауле, защо ме преследвате?"

Но нека припомним краткия и красноречив отговор на древните мъченици,когато се четеше смъртната им присъда: "Благодарим на Бога!"

Днес отимето на съвременните мъченици и ний повтаряме на съдиите от Софияи на привържениците им: "Благодарим на Бога, благодарим на Бога. Затова, ний благодарим на Бога."

Ние знаем, че кръвта на мъчениците, както твърди Тертулиано, наистина е плодоносно семе за нови християни; за жалките съдии и преследвачи неостава друго, освен да ги съжалим и да повторим думите на Спасителя на Голгота: "Отче, прости им, защото те не знаят какво правят."

Върху обелиска на амфитеатъра на Ватикана за Петър и за хиляди други мъченици е написано и не може да се заличи:

"CRISTUS VINCIT, CRISTUS REGNAT, CRISTUS IMPERAT.

Христос побеждава, Христос царува, Христос управлява."

Узурпаторите могат да бъдат снети, но написаното пред църквата триумфално ще остане предупреждение към света.

За съвременните гонители не остава, освен да се молим за тях. Гоненитеи преследвани изповедници от София трябва да аплодираме, което трябва да направят и повече от четиристотинте католици, солидарни с вярата им. До всички християни, дори и до целия цивилизован свят най-после ще стигне предупреждението на църквата, че мракобесниците излостни гонители ясно сочат истинското лице на комунизма, враг на всякакьв вид спиритуализъм, включително на свободата и човешкото достойнство.

След нахлуването на ислямизма пред VІІІ век, те представляват най-сериозната и тежка заплаха за християнската цивилизация. Ако нациите не искат да загинат, знаят как да се пазят, организирайки всеобща съвместна отбрана, както казваха римляните: "PRO ARIS ET FOCIS", За олтара и огнището.

Милано, 5 октомври 1952 г.

ИЛДЕФОНСО Кардинал Архиепископ

 

Покана на кардинал Шустер към миланския клир (9 ноември 1952 г.)

До Преподобния Милански клир

"Кръвта на твоя брат Авел от земята в небето ме вика."

От пресата беше потвърдено, че на 5 октомври достопочтеният Владика на Никопол Монс. Евгений Босилков е бил обесен в София от ненавист към способностите на католическия Прелат. Изглежда, че дори и палачите почувствали срам и позор за престъплението, защото го държали тайно повече от един месец!

Благочестивият Амброзий твърди, че носи срама на мъченика, който се моли за него; той също го моли да се застъпи и помоли за него.

Поканваме всички наши Преподобни отци и по-специално ръководствата на енориите на Миланската епархия на достойно възпоменателно честване, поканвайки за случая няколко изтъкнати оратори, които да разяснят на вярвящите геройската фигура и причината нанеговото мьченичесгво.

Честването искаме да се проведе в една изклочително религиозна атмосфера без обвързване с политиката. Нищо ново, нито неочаквано. Новият мъченик се прибавя към една дълга редица от невинни жертви, примесени в жертва от комунистите, поради тяхната ненавист към вярата в Христос и предаността им към престола на Св. Петър. Обесването на владиката на Никопол е светъл пример за вярващите, за целя западен свят и предупреждение.

Бог всички ви да благослови.

Милано,9 ноември 1952г.

ИЛДЕФОНСО Кард. Архиеп.