Проповед на отец Паоло за Тайната Вечеря, 2012 г.

Проповед на отец Паоло за Тайната Вечеря, 2012 г.

Скъпи братя и сестри беленчани,

нещата, които скъп за нас човек казва и прави в последните дни, преди да си отиде от този свят, са изключително важни, защото обобщават смисъла на цял един живот и остават завинаги в съзнанието.

Същото се отнася за действията и думите на Исус, нашия Господ.

Той, знаейки много добре, че приближава сетния му час, на тайната вечеря, направи нещо, което не бе извършвал досега: изми краката на своите ученици.

Това е символичен жест, който ни казва всичко – няма нужда да бъде тълкуван.

Но неговите ученици (а и тези от настоящето, и другите, които ще дойдат – от бъдещето) наистина се затрудняват да го разберат.

Заради това Исус заявява недвусмислено: „Което сторих аз, правете и вие”. Преди това, по друг повод, беше казал: „Не съм дошъл за да ми служат, а за да служа”. Въпреки че години наред дванайсетте живяха заедно с Исус, те не разбираха напълно кой всъщност е той. Имам предвид не само Юда Искариот, а и всички останали, започвайки от Петър. Защо? Защото в продължение на хиляди години хората са били свикнали да служат на Бога, да му поднасят жертвоприношения, да се обръщат към него с молитва, да палят свещи. Били са свикнали да възприемат Бога, като онзи, който е на високо, в небесата, а не тук долу, в тази плачевна долина, като всички нас. 

Хилядолетия наред хората са чували думите: трябва да се подчиняваш на Бог, трябва да го слушаш,  трябва да правиш това, което ти казва, трябва да го обичаш и да му служиш с цялото си същество.

Тази представа за Бога – Бог, който следва да бъде почитан и на който трябва да се служи, е така вкоренена в човека, че се е пренесла и у нас, точно така, както е заразила и ума, и сърцата на апостолите.

Исус преобръща коренно тези представи. Измества ги на сто и осемдесет градуса.

Исус е Бог, който от голям, става малък, който от високото слиза долу, който напуска мястото си на трапезата и заема мястото на слугите, и мие краката им. Той е бог, който се отказва от сигурността и богатствата на Храма, за да се остави да бъде прокуден от града, обиждан, измъчван и убит.

Исус ни показа, чрез целия си живот и чрез смъртта си един съвсем нов, революционен начин на съществуване. Нека всеки един от нас и нашата общност, с помощта на Светия Дух, се научи да живее като него.

След малко ние също ще извършим символичен акт, точно както направи Исус. Ще измием краката на няколко семейства.

Нека нашата християнска общност се научи истински и все по-силно да служи на семействата, като им помага с възпитанието на децата, нека се научи да помага на всички, та да имат работа, нека се научи да бъде близо до възрастните, болните, бедните.

 

Нека Господ ни помогне да сеем истинска надежда и нов живот в този свят, изпълнен с проблеми. Амин.

Галерия снимки