РЕЧТА И ПРОПОВЕД НА МОНСЕНЬОР ПЕТКО ХРИСТОВ ПРИ ПОСРЕЩАНЕТО НА ОТЕЦ ПАОЛО

РЕЧТА И ПРОПОВЕД НА МОНСЕНЬОР ПЕТКО ХРИСТОВ ПРИ ПОСРЕЩАНЕТО НА ОТЕЦ ПАОЛО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,

УВАЖАЕМИ, СКЪПИ ОТЕЦ ПАОЛО,

УВАЖАЕМИ, БРАТЯ СВЕЩЕНИЦИ, БРАТЯ И СЕСТРИ ВЕРНИ ОТ ЕНОРИИТЕ НА ГРАД БЕЛЕНЕ,

     Отче, ти получаваш ключа на църквата. Това според мен е ключа от вратите към Рая, по пътя към Рая. Това е първият ключ, с който ти отваряш първата врата за паството, за верните, които те следват. Води ги, както се казва в Евангелието на тучни пасбища и бистри води. Пасбището – това е Словото Божие, вярата в Христа. Помагай на всички да запазят вярата. Да запазят Евангелските ценности, такива, каквито са били до сега в продължение на 2000 години.

     Пожелавам на теб, твоите верни да те следват, както стадото следва своя пастир!

   А на верните пожелавам, да следват своя пастир и да го приемат за пастир, защото този, който не следва пастиря се отлъчва от стадото – сам се отлъчва и вълците го изяждат! Бъдете с Вашия свещеник! Следвайте го и той ще Ви заведе там, за където сме тръгнали и сме се отправили всички заедно – към царството Божие, което Исус – Нашият Господ ни е обещал.

 

СКЪПИ БРАТЯ И СЕСТРИ,

СКЪПИ ЕНОРИАШИ НА ЕНОРИЯ „СВЕТИ АНТОН” И ЕНОРИЯ „РОЖДЕНИЕ НА ДЕВА МАРИЯ”,

     Искам първо да Ви честитя новият, официално въведен в длъжност енорийски свещеник на тези две енории в град Белене!

     И преди да кажем нещо за Дева Мария, ще Ви кажа: Ние хората винаги мислим, може би не винаги, не всички, но много често, че ние определяме нещата, че изцяло много неща зависят единствено само от нас или от някой друг до нас. И се лъжем!

Бог е, Който движи нещата! Ние сме само инструмент в неговите ръце, дори и да не осъзнаваме. Та казвам това, защото понякога, това което ни харесва, на Бог му харесва да бъде не както на нас ни харесва, а по-иначе, така че никой енорийски свещеник не пребивава толкова, колкото и на верните се иска и на него би му се искало.

Бог, Който размества нещата, Който прави така че и най-добрия, може да направи, така че и на най-харесвания да напусне своята енория преждевременно, по-различни поводи.

Искам да Ви припомня отец Филип, когото всички обичате – Бог го взема при себе си и не беше така, както на Вас Ви харесва. Аз, който може би, не може би, не бях харесван, като него, е Бог и мене взе от Вашата енория. Бог предвижда нещата, както и в случая за Дева Мария.

     Всичко е чудо в историята на Света Дева Мария. Нейното рождение не прави никакво изключение. Тя се явява за очите на вярата, обградена от най-ярки чудеса, затова и църквата има основание  да възкликне за този ден: Твоето Рождение, о Мариио – Божия майко, изпълни целия свят с утеха и веселие, защото Слънцето на правдата – Исус Христос, Нашият Бог е роден от теб! Той е, Който ни избави от злобата, в който бяхме потопени и ни обсипа с Благословии. Той, Който унищожи империята на смъртта и злото и ни въведе във вечен живот.

     Този празник в действителност трябва да бъде една универсална радост, защото това днес не е празник само на един народ, а е празник на цялото човечество. И от……………….. евреите в Египет бяха народа от който трябваше да се роди Спасителя, обещан на света от Пророците. Но те бяха вече на преклонна възраст и нямаха никакви деца.

И така не съществуваше никаква надежда според човешките разбирания за да дадат начало за раждането на очаквания Спасител. Бог, Който обича, обърква сметките на хората и техните естествени очаквания и отсъжда другояче.

И дарява и от……… със чудо, за което Старият Завет ни дава най-различни примери. Двамата старци получават вестта за Божиите намерения. Точно в определеното време Мария се появява на света. Съвсем чисто и съвсем непорочно е било нейното зачатие! Съвсем чисто и най-привилегировано е било нейното рождение! Каква радост беше този ден за двамата в дома на Ана и Йоаким? Какви поздравление от приятелите на добродетелната Ана?

Да си представим, колко би могло да бъде очарователно това благословено дете, възхитено от първия миг на своя живот и чиито способност не познаха нито за миг несъвършенство. Светците не пестяха похвали за рождението на Мария. „Преди раждането на Мария – казваха те – светът беше погребан в мрака на греха. С нея се появи зората, която извести слънцето на правдата.” Съвършена по рождение, Мария не правеше друго, освен да израства всеки ден в добродетелта. Тази звезда ставаше все по-ярка, която светлина е толкова красива от своето проявление, че не можеше да бъде по-блестяща и в края на своя път. Какво щастие е за избраните да следят от небето чудесата, които Бог извърши чрез Мария.

     В очакването си да се обединим, за да я почетем. Днес стотици имена, които са й дадени в различните Светилища разпръснати по целия свят.

     Мария трябваше да стане славата за небето, надежда за земята, страх за ада. Спасение за човешкия род. И тя стана такава! Да я съзерцаваме!

     Братя и сестри, в зората на Спасението ни днес е разцъфтяла радостта за раждането  на Мария, която изпълва небето и земята, да развесели нашите сърца. Това е повод за празнуване и ликуване! Рождението на нашата небесна майка.

 

О, небесна Девице Марио, от твоята блестяща и превъзвишена люлка, бди над нашите стъпки и нашите гласове!

Радвай се, Благодатна Марио,

Господ е с тебе!

Благословена си ти между жените

И Благословен е плодът на твоята утроба Исус!

Света Марио, майко Божия,

Моли се за нас грешните,

Сега и на смъртния ни час.

 

Амин! 

Енорийски Празник - 8 септември 2012 (част 1)

Енорийски Празник - 8 септември 2012 (част 2)

Отец Паоло е новият енорийски свещеник в Белене (снимки)