Връбница е: започва Великата Седмица

Връбница е: започва Великата Седмица

Скъпи братя и сестри,

Днес не е необходимо свещеникът да говори много.

Защото току-що се наситихме богато със Словото Божие, което точно в този ден ни въвежда във Великата Седмица. И това, което Бог ни казва, е достатъчно.

Защото пред нас се разкрива една специална седмица, седмица, която да осветим с нашите молитви и лично размишление, и чрез участието ни в многобройните събития за общността ни, които са много по-важни от рутината на ежедневието, от обичайните ни задължения и работата в градината, на които на бива да робуваме.

Защото възпоменанието на страданията, смъртта и възкресението Христови е сърцевината на нашата християнска вяра и ако ние не размишляваме върху нея, не я слушаме, не я честваме, то не сме и Христови ученици.

Защото...това, че сме спасени, това, че сме свободни, това, че сме живи, здрави и щастливи...не се дължи на нас! Това е заслуга на нашия Бог, който стана човек и пожертва живота си заради нас.

Честита Велика Седмица на всички! Нека това време бъде наистина пълноценно за обновяване на нашата вярата, за подхранване на нащата надежда и за израстване във взаимната любов.

 

Отец Паоло, Връбница, 2012 г.