Званието - дело на моя живот

Званието - дело на моя живот

По традиция, четвъртата пасхална неделя се молим за звания. Тази годината темата е: “Званията, знак за надежда основан върху вярата”.

Голяма е надеждата, която ни вдъхва Блажения Евгений, голяма е надеждата, която е имал и самият той, отговаряйки на Божията покана и прегръщайки свещеническото звание. Безценни са и размишленията, които ни е оставил за избора на призвание:

“Безброй хора са запознати с духовната енергия в живота, но малко умеят да я ценят, да я изживяват и използват според нейната основна ценност. Тези малко хора гледат на живота, като на нещо с недосегаема ценност; и липсата на удобство и радост не вреди на пълноценното благо, нито на всеотдайността на съществуването, което са си избрали и което е тяхното звание. Часът на избора на тяхното звание е момент на размисъл и променяне на техния живот, едно щастливо, ново начало и продължение на техния живот, който занапред ще бъде воден от серия размишления от общ характер и от добрата воля. Този час е тържественият момент, когато в тях се заражда съзнанието, че близките грижи и несигурности трябва да спрат и да се разрешават в съкровеното убеждение на Благодатта, която действа навсякъде, укрепвайки ги, за да могат леко да преодолеят това, което им се струвало непобедимо.

За това няма момент в нашия живот, за който да си спомняме така живо и съкровено, в който Бог ни е говорил, момент, който отведнъж събаря и превъзмогва всичко останало в живота ни. Върху нас се стоварил приливът от Божията благодат, която минава направо през нашето сърце. Нечувани надежди са обсадили бедното ни сърце! Бог ни е притиснал по-близо до себе си и ние се чувстваме веднага признателни. Внезапно се чувстваме развълнувани от общението с Вечния… докоснали сме Недостижимия, душата е изпитала Бог. Отговорили сме на Неговия Зов, Поканата Му е била приета. Влезли сме в Божията свита!
От това, което е било казано, следва, че званието ни означава: вътрешно избавление, себеотрицание, избор на единственото необходимо, по-ясен поглед върху Бог и голяма любов.