Цел

"Културен Център Евгений Босилков - Белене" е сдружение с нестопанска цел в частна полза.

Целите на сдружението са:

1. Да се грижи за запазване на паметта на жертвите на тоталитарните режими на 20-ти век.

2. Да се изгради и поддържа парк-мемориал на остров „Персин”, както и музей на жертвите на тоталитарните режими в гр. Белене.

3. Да се запази и популяризира паметтa на Евгений Босилков.

4. Опазване на културно - историческото и етнографско наследство в гр. Белене и региона и създаване на условия за развитие на поклоннически туризъм в региона.

5. Създаване и поддържане на контакти с национални и международни организации с цел популяризиране идеите на Европейската общност за паметта.

6. Развитие и утвърждаване на духовните ценности и гражданското общество.

7. Издателска дейност, свързана с културно - историческото и етнографско наследство в гр. Белене и региона.


"Можете да подкрепите проектите ни с дарение на:" КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ - БЕЛЕНЕ"
БАНКА ДСК, ул. "България" №2, 5930 Белене
BIC: STSABGSF
IBAN: BG64STSA93000022719927