Инициатива

Инициатива

Началото: "Комитет за Остров Белене"

На 27 април 2014 г., 65 години след официалното основаване на ТВО на Остров Белене, се основа „Комитет за реализиране на Фондация и Музей-Мемориал Остров Белене”.

Неговата цел беше да лансира и популяризира идеята за създаване на юридическо лице с нестопанска цел, което, на свой ред да реализира проекта за изграждане на Мемориален Парк. В инициативата се включиха над 400 души от цял свят.

"Културен Център Евгений Босилков – Белене": нова реалност, покълнала на Дунавския бряг

В началото на 2015 г. беше основана, по законов ред, нова асоциация наречена „Културен Център Евгений Босилков – Белене”.  Освен че ще обогати културния живот в град Белене, тя енергично ще се посвети, чрез научни изследвания, публикации, събития на „културата на паметта”.

Това начинание е вдъхновено от съгражданина ни Евгений Босилков, роден през 1900 г. и разстрелян през 1952 г.: истински европеец, живял в Холандия, Белгия, Италия и България, чиято личност олицетворява трагедиите, сполетели Европа пред ХХ век.

Какъв ще е предмета на дейността ни? Преди всичко ще продължим да изграждаме, около личността на Евгений Босилков и неговото Светилище, приятелски кръг от всички, които желаят да помнят и почитат него и останалите невинни жертви на режимите от ХХ век. Приятели, различни по националност, религия, политически възгледи, социално положение, обединени от убеждението, че страданията и смъртта на тези хора са безценен дар, който трябва да бъде съхранен и предаден на бъдещите поколения. Ще влезем в контакт с различни фондации, асоциации, паметници, изследователски центрове, музеи в Европа и по целия свят, посветени на културата на паметта за невинните жертви.

С тези прятели ще продължим да ровим из миналото, за да открием свидетелствата на жертвите – спомени, кореспонденция, фотографии, места, предмети... всичко това, което може да помогне да не забравяме, защото народ без памет, е народ без бъдеще.

Ще поддържаме специализиран Архив и Библиотека (АСЕБ – Архив Светилище Евгений Босилков), а посредством изпитани и модерни комуникационни средства (книги, списания, изложби, интернет сайт, фейсбук-страница, събития) ще се опитаме да разпространим културата на паметта, както в България, така и в Европа, и по света.

Всичко това е и с оглед изграждането на Мемориален Парк на остров Персин и Музей в гр. Белене, посветени на жертвите на тоталитаризмите през ХХ век. Желанието ни е Белене да се превърне в град на паметта, посетителски и образователен център.

Кои са членовете на този Културен Център? КЦЕБ е регистрирано юридическо лице, признато от българската държава, зачитащо българското законодателство и разпоредбите на собствения си Статут. Към момента членове са учредителите му. В бъдеще, ще могат да се включат и всички пълнолетни лица, споделящи по-горе изброените цели. По този въпрос ще подадем своевременно информация за всички, желаещи да се присъединят и сътрудничат, чрез нашия бюлетин и електронните ни страници (сайт и фейсбук).

Фондация Остров Белене...


Списък от файлове

  • УСТАВ на "Културен Център Евгений Босилков - Белене"Свали файл