"Можете да подкрепите проектите ни с дарение на:" КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ - БЕЛЕНЕ"
БАНКА ДСК, ул. "България" №2, 5930 Белене
BIC: STSABGSF
IBAN: BG64STSA93000022719927

Беатификация

Продължителен и труден е процесът, довел до беатификацията на Епископ Босилков. На 15 март 1998 г. по време на тържествена Св. Литургия в Катедралата Св. Петър в Рим, папа Йоан Павел ІІ обявява за блажен епископ Евгений Босилков.
Той е и първият мъченик на комунистическия режим в Източна Европа, който е провъзгласен от Църквата за Блажен.