"Можете да подкрепите проектите ни с дарение на:" КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ - БЕЛЕНЕ"
БАНКА ДСК, ул. "България" №2, 5930 Белене
BIC: STSABGSF
IBAN: BG64STSA93000022719927

Обвинителна реч на прокурора Петрински

Другари съдии от Върховния съд,

интересът към този процес е неоспорим и разбираем. На подсъдимата скамейка стоят част от католическите свещеници в нашата страна. Защо? Заради тяхното религиозно виждане на света, или поради тежки контрареволюционни престъпления, извършени от тях?

Свободата на религиите е гарантирана у нас от нашия основен закон: конституцията на Димитров.

Съгласно чл. 78, ал. І от консппуцията "На всички граждани е гарантирана свобода на съвестта и на вероизповедание, както и свободата да извършва религиозни обреди." Ефективна гаранция за практическо реализиране на тази свобода са залегнали в чл. 303 и 304 от Наказателния кодекс, според който, проповядва ненавист на религиозна основа или който възпрепятства свободното изповядване на вярата или свободно изпълнение и практикуване на религиозните обреди, наказва се с лишаване от свобода.

Целият наш народ знае, че не се третира само една законова ситуация, но една жива реалност. Православни и католици, протестанти и мюсюлмани, всички са еднакво свободни, стига да се съобразяват с конституционните закони на нашата Република.Това, което от нас е забранено, е политическа спекулация с религията. На основание на последния параграф на чл. 78 от Конституцията "забранена е злоупотребата на църквата и религията с политически цели, както и сформиране политически организации на религиозна база." В същия смисъл са и разпорежданията на чл. 305 от Наказателния кодекс.

Не религията, а активната криминална дейност, организирана, подмолна, профашистка и контрареволюционна на католическата църква е обектът на процеса.

От поредните доказателства, събрани в процеса, произтича, че в тяхната криминална дейност, подсъдимите са били ръководени от информационните служби на Ватикана и на френските. Особено тъмни, реакционни и злокобно-гибелни са действията на Ватикана. Такава е била също в течение на векове.

В навечерието на Втората световна война, Ватикана била застанала и поддържала не само морално, но и активно силите на "оста”. Всички пориви и придвижвания на Хитлер при окупирането на Австрия, Белгия, Холандия, Франция, Чехословакия и Полша намираха не само морална подкрепа, но също и политическа активност на папството, чиито последователи на споменатите страни, играеха роля на пета колона. В борбата между давата лагера, града на Папата, заедно с друг католически клир, също стояха на страната на реакционерите и на поддържниците на една нова война. Цялата тяхна следвоенна политика е неразривно свързана с хитрата политика на магнатите на Уол Стрийт. Колаборацията между Щатите и Ватикана е ясно изразена в политическия договор, сключен между тях през 1948 г., по силата на който американските империалисти поемат задължението да сътрудничат и материално подпомагат експанзията и католическото влияние в света, докато папата, с неговата черна гвардия, поема задължението да поддържа безразсъдните планове на агресията на Щатите с цел да доминират целия свят. "Американските империалисти - пише Ковалски- смятат Ватикана като присъщ естествен съюзник. Голямата армия от свещеници и монаси се използват за поддържане на войната, докато отвъд океана - като агенти информатори, шпиони и сеячи на раздори. Шпионският апарат на Ватикана има директен прицел на своето копие преди всичко страните, където е в сила народната демокрация, чийто обичаен политически и социален ред американските империалисти търсят да минират."

С такава цел в Рим през 1948 г. е основана школа за специализиране на висококвалифицирани агенти, които под черното папско було развиват задачите на агенти в служба на големи информативни централи на империалистите. В същото време в Милано и Венеция се провеждат едногодишни курсове за подготовка на радиотелеграфисти с шпионска цел, за да развиват годмолна дейност в страните ни. Неслучайно Ватикана е известна, че е център на шпионажа, най-информирана в света.

Вече по време на освобождаване на страните и установяване на демократични режими, папските агенти, заедно с техните господари от Уол Стрийт, организираха заговори в тия страни с цел възстановяване на капитализма и образуване на центрове за пропагандиране на нова война срещу Съветския съюз.

При известните процеси в Унгария, Полша, Чехооховакия, Албания и Румъния, папските слуги много пъти са демаскирани като сътрудници на шпионажа и организатори на злокобни заговори. Особено показателен бе процесът срещу високопоставени личности от йерархията на папата, какъвто бе кардинал Минценти, в течение на който бе разкрито, че в основата на организирания заговор срещу демократичния режим на Унгария се намирали агенти на Ватикана, както и представители на Уол Стрийт.

Все пак, в края на тяхната подривна дейност, през юли 1949 г., престъпниците за войната, Папа Пий ХІІ отлъчи от църквата с един декрет и католиците, които изповядваха комунистическата идеология или я разпространяваха. С тази мярка той се опитва да насочи католиците срещу лагера на мира, на демокрацията и социализма. Ватикана винаги се манифестира все по-ясно като поддръжник на нова война, организатор на реакционни заговори, верен слуга на световния империализъм. В желанието си да завоюва световна доминация американският империализьм ползва всички средства в борбата срещу социалистическия лагер.

Те си служеха с шпиони, подмолни терористични групи и образуваха незаконни заговорнически организации в страните с демократичен народен режим с намерението да го превърнат в плацдарм за една трета световна война, която подготвяха. Със същата цел използваха реакционни католически ръководители на тия страни, трансформирайки ги под булото на религията в шпионски и подмолни организации с намерението да ги постави на първа линия в заговор срещу световния мир. Такава е също ролята на католическата йерархия в Народна Република България. 

Във висшите Институти на папата по теология, подсъдимите са били подготвяни за борба срещу прогресивните концепции в света и специално - срещу комунистическата идеология. Така наречената "Научна папска академия" в Рим, академията "Томасо Акуино", "Академията по литургия", "Академията на Безгрешното Зачатие", "Източният Руски институт" и т.н., всички са средства за борба срещу прогресивната наука и за обучение на служители, добре подбрани и с голяма грижа направлявани от Ватикана и от католическите общности на тях подчинени.

Освен това, подсъдимите са дали клетва да изпълняват разпорежданията на Ватикана и по този начин сформирали една организация от духовници, ясно и безспорно антикомунистическа, чиято основна цел е да воюват срещу всякаква форма на прогреса. Цялата дейност на тази организация работи в духа и идеологията на Ватикана, чиято идеология съвпада напълно с фашистката концепция в света. Това е показано не само в близкото историческо минало, но също от цялата следвоенна политика на папството, целяща да възроди фашизма в Европа.

В своите декларации подсъдимият Лино Драганов, казва, че те получили директиви в смисъл официално да не се обявяват срещу народната власт, но да работят с всички сили срещу нея, подготвяйки тайно народа да гласува за опозицията, оглавявана от Н. Петков и К. Аулчев. След неуспеха на опозицията в изборите, католическите свещеници са свикани на конференция в Пловдив от католическия владика Иван Романов и там взели решения, визиращи формите, с които да продължат борбата, отпочната срещу народната власт.

Подсъдимите са подтикнати към подривна дейност също и от представители на външни сили в нашата страна. Не друг, но самият папски представител Дон Франческо Галони е играл важна роля на това поле. Пред подсъдимия Петър Лавренов казал, че трябва да води борба срещу комунизма с всички средства, с които да свалят народната власт, когато това стане възможно. В щлужба на американския империализъм, Папа Пий ХІІ даде на разположение цялото си духовно влияние, всичките си кадри, организации, международни връзки и цялата си доктрина, защото на Уол Стрийт вижда единствената сила, която би могла да възстанови отново в Европа фашисткия и клерикален ред.

Няма никакво съмнение, че тия общи планове на международните авантюристи са подтикнали също и подсъдимите към организирана криминална дейност. Те разчитаха преди всичко на военната интервенция на американските империалисти, с кото бяха започнали да сформират въоръжени бойни групи. На първо време тия организирани групи разполагаха с една картечница, пушки, бомби, пистолети, проектили и други уреди за борбата. Освен това, както се вижда от декларациите на подсъдимия Никола А. Сакьзов, тръгвайки на въоръжена борба, те възнамерявало да комплектоват тяхното бойно снаряжение, нападайки и вземайки оръжия от народни общински съвети в различни части на страната, от милицията, в някое изолирано място или от други въоръжени органи на властта.

Майор Марчел Сима доставил на Джиджов една от приемателните радиостанции. По-късно го снабдил с друга от френското посолство, както и един циклостилен апарат, който би могъл да им послужи в нелегалната борба. По такъв начин е организирана и подмолната дейност на Папата, който се отдал на шпионаж, организиран с ясно контрареволюционни намерения, събирайки и изпращайки на чуждестранните служби за шпионаж информации с военен, политически и социален характер, които са държавна тайна.

Подсъдимият Камен Вичев Йонков беше завербуван в полза на френската легация от Хенри Дампера (отец Оцон), свещеник при френската легация и от Марчел Пирейрон, консул при същата легация. Съобразно указанията на същите те направо са сформирали една незаконна агенция, към която са успели да привлекат католическите свещеници Мирослав Антонов Банчев, Йосафат Андреев Шишков, Самуил Серафимов Джундрин, Иван Павлов Станев, Георги Манолов Георгиев, Методи Димитров Стратиев, Горазд Костадинов Куртев, Храбър Марков Иванов и Асен Чонков.

Периодичните поверителни информации с военен, политически и икономически характер с посредничеството на подсъдимия Павел Джиджов предавали на френската легация, която по дипломатичен път предаваха на Ватикана чрез висшето ръководство на Августинци-Успенци във Франция, а също и на официалните тайни френски служби. Заедно с подсъдимия Джиджов те скриват в католическата семинария в Пловдив две портативни радиостанции от американски произход, получени от френската легация, както и други материали за секретен ръкопис, необходими при незаконното организиране и в частност - на въоръжени групи, които трябваше да работят зад гърба на нашата армия. Освен това, те са се снабдили с два пистолета, които скрили в същата семинария с намерението да ги ползват при необходимост в борбата, започната срещу народната власт.

Подсъдимият д-р Петър Петров Сарийски е станал организатор и директор на една незаконна агенция, с посредничеството на която събирал поверителни информации с военен, политически и икономически характер. В неговата дирекция непосредствено са включени следните свещеници: Антон Иванов Карагьозов, Лоренцо Серафимов Стрекин, Лино Марианов Драганов, Никола Иванов Баров, Петър Йозов Лавренов, Самуил Йозов Рончев и Рафаил Серафимов Станев. Вън от това, подсъдимият даваше разпореждания на лица, обвързани с него, да работят срещу държавните начинания, срещу образуването на Трудово-кооперативните земеделски стопанства, както и надържавни кооперации и да съставят въоръжени групи за борба, които в отучай на военен конфликт трябва да работят зад гърба на нашата армия.

Подсъдимият Никола Иванов Барбов, след активното си присъединяване кьм незаконната организация, лично събирал поверителни информации с посредничеството на католическите свещеници Лавренти Серафимов Стрекин, Лино Маринов Драганов и Лъв Бончев Рончев.

Подсъдимият Мирослав Антонов Банчев организирал една незаконна агенция, в която завербувал подсъдимите Иван Петров Хаджипетров, Георги Петров Митов, Стефан Иванов Гочев и др., с посредничеството на които събрал информации с поверителен характер, изпратени на информационните френски служби.

Подсъдимият Климент Паскалев Испиров е бил завербуван през 1949 г. от официалните френски информативни служби в лицето на Дампера (отец Оцон), с помощта на когото доставя информации от политическо и икономическо естество. Същите информации предава на апостолическия делегат Дон Франческо Галони за информативните служби на Ватикана.

Подсъдимият Иван Петров Хаджипетров дал поверителни информации на френските разузнавателни служби чрез Йосафат Андреев Шишков и Марин Антонов Банчев и впоследствие е отишъл и се присъединил към незаконната католическа свещеническа организация, в която развил активна дейност като шпионин, като втова време изпращал информации, уговорени с подсъдимите Мирослав Антонов Банчев и Методи Димитров Стратиев, отнасящи се до защитата на сгараната.

Другари върховни съдии,

ето обвиненията срещу подсъдимите, съобразени с членове 70 и 83 от Наказателния кодекс. На основание чл. 70 от същия кодекс: "онзи, който създава в страната или в чужбина или ръководи организация или група с цел да свали, минира или намалява авторитета на народната демократична власт в нашата Народна република с държавен преврат, въстание, Партизанска война, терористични или общи криминални актове, се наказва с лишаване от свобода за 20 години или сьс смърт. Членове на такива организации или групи се наказватс лишаване от свобода ие по-малко от 5 години. Ако организациите или групите са въоръжени, наказанието е лишаване от свобода за не по-малко от 1 0 години и за членове, преминали в нелегалттост, лишаване от свобода не по-малко от 15 години или смърт."

Какво представлява папската агенция у нас? Тч организация ли е в смисъла на цитирания текст? На този въпрос трябва да се отговори утвърдително.

Очевиден ли е контрареволюционният умисъл и цел, отговорящи на закона? Да. Очевидно е. Целта на агенцията не е шпионажът в самата или за нея, а свалянето на народната власт, установена в страната.

Горе цитираната агенция в действителност е престъпна и използва всички ефективни средства, като бунтове, партизанска война, терористични и криминални действия с цел свалянето на народната власт.

Католическите свещеници, които бяха усвоили и през целия им живот проповядваха теорията, че "всяка власт идва от Бога", след 9.ІХ.1 944 г., под ръководството на други, чуждестранни противници се подготвяха с всички възможни средства за борба срещу народната власт.

При такава обстановка на нещата следва, че условията на престъпност се потвърждават и за ръководителите на организациите е валиден смисълът на чл. 70, параграф І от Наказателния кодекс, докато за членовете на организациите се потвърждават условията, съобразени с параграфа. За второто обвинение наказанието е съобразено с чл. 83, параграф І от Наказателния кодекс, според "който в интерес на чужда държава или на забранена организация доставя или се опитва да доставя или пьк да събира информации с цел да разкрие държавна тайна, се наказва със смърт или лишаване от свобода не по-малко от 10 години."

Не може да се допусне никакво съмнение, че сведенията, събрани и предадени на чуждестранните разузнавателни служби, всички са държавна тайна В смисъла на закона, тъй като всички визират интересите и сигурносттта на нашето отечество.

Другари върховни съдии,

признавайки за виновни подсъдимите, обстоятелствата, при които са извършени престъпленията, трябва ли да държим сметка при определяне на наказателните мерки? Преди всичко трябва да държим сметка за Обществения характер на деянията, на техните извършители и на индивидуалната вина на всеки един от тях така, както бе трасирана в хода на съдебното следствие.

"Не може да се мисли за нови успехи - пише другарят Вълко Червенков - без продължаване на безмилостната борба срещу враговете на народа и на републиката, които се опитват с всякакви средства дая възпрепятстват и накърнят интересите й."

Държейки сметка за всичко това и за предписанията на закона, моля ви да произнесете строга присъда.

(Прок. т. ІІІ, стр. 61, из в-к Работническо Дело, 4 октомври 1952)