"Можете да подкрепите проектите ни с дарение на:" КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ - БЕЛЕНЕ"
БАНКА ДСК, ул. "България" №2, 5930 Белене
BIC: STSABGSF
IBAN: BG64STSA93000022719927

Отчет за разработка ЕВА (01.07.1948)

ОТЧЕТ

по плана за времето от 16 март до 1.VII.1948 г.

на акт. раз-ка ЕВА

    Като представител на католическата църква, поради особенето състояние на службата му и мястото където живее, окопо обекта на първо време трудно може да са създаде агентура.

    Сведенията които са набраха за него го охарактеризират като прикрит и опасен враг. Никога не се е отзовавал на правителствените мероприятия като е казвал че не е канен официялно.

    Очертава се като голям демагог, казвал е на своите свещеници че е желателно да се записват бригадири, а същевременно им казва да не мърда от мястото си без да си намери заместници. Пред наш информатор се е изказвал, че не одобрява политиката на Италия в последните извори и прякото намесване на свещени лица. Разбира се след победата на католическата партия, той е събрал хората си на банкет.

   Същия в последно време постояно е в движение из своята епархия което до известна степен затруднява разработването му.

    Беше насочена към него агент “ЛЮСИЕН” която трябваше да се привпижи към него чрез  съблазняване. Това не се осъществи поради нетактичността на агента е въздържаното и студено отношение на обекта към нея. Това ни накара да се спре по нататъшнато внедряване на горепоменатия агент.

    Агент ВАНЯбе насочена на базата на марколюбителството, но не можа да донесе нищо особено и съществено. И към нея обекта се отнесе доста предпазливо и въздържано.

   Единствено по сполучливо бе насочването на агент ХРИСТОВ, с когото обекта е свързан с старо приятелство. Но все пак по причина на обществено положение на обекта, ХРИСТОВ няма голяма възможност редовно да го посещава. При една среша между обекта и ХРИСТОВ, първия му се е оплакал, че е следян от Държ. Сигурност и му се изпращали разни хубаве жени да го съблазняват.

    Към обекта е вербован от I-ва секция агент КУТИНЧЕВ, който е един т най близките хора на обекта / частен секретар /. Същия е същевременно диригент в католическия хор. По всичко изглежда, че агент КУТИНЧЕВ не е много честен по отношение работата си с службата.

    През м. май, при отиването си в София, обекта е посетил министър председатела, др. Георги Димитров, др. Васил Коларов. Целта на това посещение е била да се представи пред тях като католически владика, да се оплаче от някои порядки на местните власти и да иска разрешение да замине за Рим и Холандия.

            Съгластно нареждането на отдел II-ри, бе направена скица на църквата и жилищните помещения където живее обекта и другите свещеници.

 О.Р. Н. 246

Н-к група секция II-ра

/Г. МЛАДЕНОВ/

КРДОПБГДСРСБНА, III Раздел 21787, том 2/12, ст. 28