"Можете да подкрепите проектите ни с дарение на:" КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ - БЕЛЕНЕ"
БАНКА ДСК, ул. "България" №2, 5930 Белене
BIC: STSABGSF
IBAN: BG64STSA93000022719927

Второ Пасторално Писмо

“Обичайте само истината и мира”

 

ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ

 ПО БОЖИЕТО МИЛОСЪРДИЕ И БЛАГОВОЛЕНИЕТО НА СВЕТИЯ ПРЕСТОЛ

НИКОПОЛСКИ ЕПИСКОП

 Към духовенството и верните на същата Епархия.

Поздрав в Господа.

 

Възлюбени Чеда, за пръв път като ваш Владика се обръщам към вас чрез това Послание. Провидението в Своята непроницаема мъдрост Ни избра Нас като ваш духовен Пастир. Като имаме пред вид Нашата нищета, Ние дълбоко навеждаме глава пред Божието определение, което узнахме чрез Христовия Заместник – Свети Отец Папата – и съзнавайки колко това е незаслужено от Наша страна, Ние отправяме горещи благодарности към Всевишния, защото Неговото милосърдие благоволи да спре погледа си върху Нас и Ни окаже такава голяма чест “За славата на Неговото Име”.
 
В деня на Нашето въвеждане в епископски сан Ние бяхме свидетели на голямата радост, която сияеше от всички лица и самите Ние бяхме трогнати, защото “Въпреки Нашата нищета, вие не Ни презряхте и не Ни отхвърлихте, но Ни приехте като Ангел Господен, както самия Христос” (Гал. 4,14).
 
Възлюбени Чеда, задълженията Ни като Владика са толкова големи и обширни, че едва ли бихме се решили да поемем върху Нас толкова голяма отговорност, ако всецяло не бихме се уповавали в подкрепата и помощта на Този, който единствено е “Силен и Неизменяем” (1Кор. 1,25).
 
Ние съзнаваме напълно, че без тази подкрепа от горе, “От където идва всяко добро”, всички Наши усилия за нарастване на вярата и на всяко добро у вас, биха били напразни.
 
Бащинската обич, която трябва да бъде присъща на Владиката и която Ние изпитваме към всички вас, Свещеници, духовници и верни, винаги ще Ни припомня, че в това голямо семейство, чийто глава сме Ние, Нам Ни предстои огромната задача да пазим и защитаваме непрестанно Божиите права и че у Нас трябва да се сбъдне онова, което Ни се каза в деня на въвеждането Ни в епископски сан: “Дано той обича истината и никога не и` изневери – нито под силата на уплаха, нито под силата на ласкателство”.
 
Ние ще се стремим не само да бъдем вярна стража на истината, но и да отворим широко на всички пътя, водещ към истината, на тая истина, за която Христос е казал, “Че тя единствено освобождава” (Ив. 35,8).
 
Освен това, Възлюбени Чеда, Ние ще се стараем да бъдем и сеячи на мира. Мирът никога няма да бъде действителен без усвояването на християнските принципи и тяхното приложение в живота. “Само при тези условия, казва Негово Светейшество Пий ХІ, ние ще имаме Христовия мир в Христовото Царство”.
 
Длъжни, впрочем, да ви отворим пътя за всяко добруване тук на земята и за вечното спасение след този живот, Ние няма да престанем да ви внушаваме и повтаряме думите на Свети Иван Апостол: “Обичайте само истината и мира” (Ив. 8,19).
 
Следователно, много естествено е главната Ни мисъл да бъде доброто на стадото, което Господ Ни е поверил да водим и пазим и че Ние винаги ще бъдем готови да кажем с пророка: “Заради Сион няма да мълча и заради Йерусалим няма да почивам” (Ис. 62,1).
 
Дните, които Господ ще благоволи да Ни даде още да живеем, Ние ще ги посветим на възобновяването и задълбочаването на християнския живот между вас и за осъществяването на една миролюбива, душеспасителна католическа дейност с единственото желание да спомогнем със слабите Си сили, защото във всички сърца да се разпали огънят, донесен от Христос на земята, за който Той изрично казва: “И какво друго искам освен той да се запали?” (Лука 12,49).
 
Възлюбени Събратя, Наши сътрудници в делото на Христос в изграждането и довършването на Нам поверената задача-осветяването на душите, Ние разчитаме на вашата ревност и на вашето пожертвование! Във вашите обноски и във вашата дейност припомнете си винаги думите на Свети Павел Апостол към ученика си Тит: “Във всичко покажи се образец на всяко добро дело” (Тит 2).
 
С добрия пример вие ще проповядвате всестранно и най-убедително.
 
И вие, Възлюбени Чеда, всички верни от Епархията ни, имайте пълно доверие в Нашето управление и следвайте решително Нашите напътствия, които целят само вашето вечно добро. Желаем да цари във всяка енория мир, единство и любов. За нас не ще има по-голяма радост от тази да чуем, както казва Свети Иван Апостол: “Че Нашите чеда вървят по пътя на истината” (Ив. 3,4).
 
Бъдете винаги единни и сплотени с вашите духовни Пастири! Колко трогателна е молитвата на Христос: “Да бъдем единни, както Той и Отец са едно!” Свети Отец, Папата Пий ХІ, ни разкрива защо Исус Христос настоява толкова за това единство: “Когато, казва Той, цари пълно единство между верните и техния Пастир и Свещениците и те вземат живо участие както в апостолата, така и в частното и общото духовно обновяване, тогава наистина те са “Род избран”, “Царствено свещенство”, “Свят народ”, с една дума, “Народ Божий, прославен до небесата от Апостола на Апостолите в своето първо Послание” (Пий ХІ).
 
Ние с упоритост ще работим, за да постигнем това единство и ще го пазим в поверената Ни Епархия, защото то е залог на пробуждане и утвърждаване на християнските убеждения и за нарастване на духовните добродетели у вас.
 
За това именно, Възлюбени Чеда, е работил в продължение на тридесет години Нашият Предшественик и от признателност за всичко, което той е сторил за всички нас, Ние дълбоко се кланяме пред паметта му. Вървейки по същия път, Ние, насаждайки у вас съзнанието на единство, ще се стараем да затвърдим между вас любовта на Христос, която ни сплотява като истинско семейство и ни свързва тясно с голямото семейство, Майката Църква и нейния Първосвещеник, Свети Отец Папата.
 
Ние сме уверени, че ако християнските убеждения възтържествуват в живота и вие търсите “Първом царството Божие”, много естествено вие ще имате ясни отношения с ближния и с обществото и ще знаете да обичате самоотвержено родината и да давате “на Бог що е Божие и на Кесар що е Кесарево”.
 
Ние поставяме Нашето Владичество и вас всички под закрилата на Непорочното сърце Мариино и под покровителството на Свети Йосиф, на Светите Апостоли Петър и Павел, на Равноапостолите Кирил и Методий, на Свети Павел от Кръста, на Света Джема Галгани и на Света Тереза, на Детето Исус.
 
На всички Свещеници, духовници и верни, малки и големи, здрави и болни даваме Нашето първо, най-обилно Пастирско Благословение.
 
Дадено в гр. Русе
Празник на Безкверно Зачатие на Дева Мария
8 декември 1947 год.
 

Списък от файлове