"Можете да подкрепите проектите ни с дарение на:" КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ - БЕЛЕНЕ"
БАНКА ДСК, ул. "България" №2, 5930 Белене
BIC: STSABGSF
IBAN: BG64STSA93000022719927

За Блажения


Списък от файлове

  • Съдебна реабилитация на смъртната присъда на Епископ Евгений БосилковСвали файл
  • Статия вестник "Илюстрация Илинден" за о. Евгений Босилков от м. април 1940 г.Свали файл
  • Сестра Габриела Босилкова за Евгений Бослков - духовника и човека, нейният чичоСвали файл
  • Свидетелство на сестра Габриела Босилкова за последните месеци от живота на Епископ БосилковСвали файл
  • Кратка презентация за Бл. Евгений зготвена по повод Енорийския Празник на гр. Габрово, предоставена ни любезно от о. Петар ЦвъркалСвали файл