"Можете да подкрепите проектите ни с дарение на:" КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ - БЕЛЕНЕ"
БАНКА ДСК, ул. "България" №2, 5930 Белене
BIC: STSABGSF
IBAN: BG64STSA93000022719927

За изцеление

О, Блажени Евгений, който благославяш тези, които уверени прибягват към теб,
молим ти се усърдно за тези болни хора, които пред нас и пред Бога са много скъпи.
Умолявам те да изпросиш тяхното изцеление или поне да бъдат облекчени страданията им
и да имат силата да ги принесат на Бог в единение със Страданието Христово.
Ти, който в земния си живот си страдал и си умрял както Мъченик,
бъди близо до тях чрез твоето покровителство, утеши сърцата им и стори,
че телесните им страдания да бъдат източник на заслуга за вечния живот.
Чрез Исус Христос нашия Господ. Амин.
 


О, Блажени Евгений, ти който си преживял ужасните мъки на мъченичеството,
ела на помощ на тези болни, които на тебе се уповават и издействай ми от Бога,
ако такава е волята Му, благодушно да ги изцели, така че да могат пълноценно да Го възхваляват
и да свидетелтсват Неговата огромна Сила. Чрез Исус Христос нашия Господ. Амин.

 


О, Блажени Евгений, обръщаме се уверени към теб и молим за твоето посредничество,
за да ни издействаш от Бог благодатта и силата от които имаме нужда.
Стори да приемаме с вяра положението си и да считаме заболяването не като нещастие,
но като зов за по-добро разбиране смисъла и целта на живота.
Засили вярата ни, за да успеем да оценяме мъката като ценен дар и случай да обичаме повече.
В твоето страдание, в затвора, ти си се молим с вяра и си придобил Благодатта да умираш както верен Мъченик.
Молим ти се, изпроси ни от Господа благодатта да оздравеем, ако е по волята Му,
за да можем да се посветим в служене на другите с пресни сили и обилна любов.
Издействай ни най-вече Благодатта да приемаме заболяването като продължение на Божия план,
за да се обединим с Исусовото Страдание допълвайки го в Неговото Тяло,
което е Църквата и за спасението на света. Чрез Исус Христос нашия Господ. Амин.