"Можете да подкрепите проектите ни с дарение на:" КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ - БЕЛЕНЕ"
БАНКА ДСК, ул. "България" №2, 5930 Белене
BIC: STSABGSF
IBAN: BG64STSA93000022719927

За застъпничество

О, Блажени Евгений, заедно с теб искаме да благодарим на Небесния Отец за даровете, които щедро изля в твоята душа; за твоето блестящо свидетелство на вярност към Христос и към Църквата до края на мъченичеството.
 
Изпроси ни от нашия Небесен Отец силна вяра, за да бъдем достойни да свидетелстваме кръщелните си обещания; да изпитаме радостта да принадлежим на Църквата, да я обичаме и да й останем верни, въпреки нашите слабости.
 
Искаме да се задължим с всички дарове, които имаме от Светия Дух да построим “прекрасното бъдеще” на Църквата в България. Помагай ни от небето в това наше обещания.
 
Твоето застъпничество винаги да ни помага. Амин.