Documenti


File da scaricare

  • Лагерът Белене 1949-1959 и след това...Институтът за изследване на близкото минало с представителна изложба в Национална художествена галерия София, 10-22 ноември 2009 г.Scarica
  • "Аз бях от първите" - свидетелство на Емил АрсеновScarica
  • ТВО Белене: "Тука да умират гадовете" - откъс от книгата "Да убиеш вярата" на Стефан ЦаневScarica
  • ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА Паметта за престъпленията, извършени от тоталитарните режими в Европа, Брюксел, 22 декември 2010 г.Scarica
  • "Въпреки терора в Белене великденските свещи греят душите, вдъхват упование в безнадеждното болшевишко време" - публикация на Борислав СкочевScarica